Aktuality CSR

Youth Climate Pact Challenge

Youth Climate Pact Challenge vyzývá mladé lidi k navržení projektu, který nabídne možnost zmírnění důsledků klimatické změny. Ten, kdo nemá vlastní nápad, se může připojit k týmu s rozpracovaným projektem.

Urban Greenhouse Challenge

Výzva spočívá v navržení reálné městské farmy, která zlepší kvalitu života obyvatel v jedné ze čtvrtí s nižšími příjmy ve Washingtonu DC. Výzva je realizována v anglickém jazyce. 

ČZU se stala členem Platformy odpovědného veřejného zadávání

Členstvím v Platformě odpovědného zadávaní sdružen pod Ministerstvem práce a sociálních věcí se ČZU přihlásila ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování.

ČZU vydala CSR report 2020

V posledních letech je ČZU hodnocena jako nejudržitelnější univerzita v Česku. Figuruje na předních místech mezinárodních žebříčků v oblasti CSR a udržitelného rozvoje. 

Inspirujte se udržitelným přístupem studentů ČZU

ČZU se v rámci mezinárodní spolupráce s V4 Green Universities zúčastnila video soutěže, jejímž cílem bylo povzbudit zaměstnance a studenty ČZU k vlastní iniciativě při ochraně klimatu.

ČZU podporuje studentské projekty usilující o udržitelnější kampus

Do letošního ročníku ČZU Campus Sustainability Challenge se přihlásilo 11 ambiciózních studentských projektů se společným cílem zlepšit život v kampusu.

ČZU se umístila na prvním místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost

Česká zemědělská univerzita v Praze se umístila na prvním místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost 2020 v kategorii Veřejný sektor, velké a střední podniky – chytré inovace. ČZU zároveň získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně a mezinárodní ocenění Evropské nadace pro management kvality „Committed to Sustainability“, vycházející z Modelu excelence EFQM.

Studenti na Den Země 2021 uklidili areál ČZU

Studenti si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí, a proto se rozhodli uspořádat úklid v kampusu ČZU právě na Den Země, kdy je toto téma celosvětově podporováno.

Online běžecké závody ČZU

12 minut běhu! Odměnu z ČZU shopu získají ti, kteří za tuto dobu uběhnou nejdále. Jaká fakulta naběhá nejvíce kilometrů?

ČZU Campus Sustainability Challenge 2021

ČZU vyhlašuje ČZU Campus Sustainability Challenge 2021, jejímž cílem je rozšířit principy udržitelného rozvoje mezi zaměstnance a studenty ČZU.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

ČZU aktivně přispívá k naplňování všech cílů udržitelného rozvoje OSN a ráda by k tomu motivovala také své studenty.

V4GU video soutěž

V rámci mezinárodní spolupráce na projektu V4 Green Universities vyhlašuje ČZU video soutěž, jejímž cílem je povzbudit zaměstnance a studenty ČZU k vlastní iniciativě při ochraně klimatu.

ČZU se podělila o tipy jak na nefinanční reporting

Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci se společností Ernst & Young Česká republika uspořádala v úterý 26. ledna 2021 webinář s praktickými radami, jak na nefinanční reporting.

ČZU je opět nejudržitelnější univerzitou v Česku

V rámci České republiky ČZU obhájila své prvenství v celosvětovém žebříčku UI Green Metric World University Rankings.

Food System Innovation Challenge

Studenti ČZU se zúčastnili Food System Innovation Challenge 2020. Cílem této výzvy je překlenout propast mezi znalostmi a praxí v oblasti cílů udržitelného rozvoje.

Vydali jsme knihu ČZU 77x jinak

Česká zemědělská univerzita v Praze je univerzita pulzující životem a tvoří se zde množství unikátních výsledků, které mají dopad nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ovšem, jak už tomu tak bývá, o některých aktivit?ách se mimo vědecké kruhy příliš neví. Proto jsme vytvořili knihu “ČZU 77x jinak”, která tato témata přibližuje odlehčenou formou.

Něco málo z udržitelných aktivit ČZU

ČZU si uvědomuje svou odpovědnost vůči okolí a společnosti a zavazuje se, že udělá vše, co je v jejích silách, aby předešla negativním dopadům, které hrozí dalším generacím. Vzdělává studenty s důrazem na udržitelný rozvoj, minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí, přináší řešení environmentálních a sociálních problémů a šíří vědomosti o udržitelném rozvoji. Jde rovněž příkladem svými hodnotami a jednáním nejen dalším vzdělávacím institucím, ale také veřejnému a soukromému sektoru.

Studenti v kampusu postavili „SOLÁRNÍ PERGOLU“

Dřevěná pergola s velkým stolem a možností elektrického připojení se nachází před kolejí EFG. Pergola vytváří příjemné místo pro práci a odpočinek na čerstvém vzduchu a zároveň generuje energii pro napájení 2 notebooků a 4 mobilních telefonů zároveň.

Mezinárodní studentská soutěž ReThink Protein Challenge'2

Wageningen University & Research srdečně zve studenty BSc, MSc a PhD po celém světě, aby se připojili k druhému ročníku ReThink Protein Challenge!

Studenti zaseli květnatou louku

ČZU usiluje o udržitelný rozvoj svého areálu a snižování negativního dopadu na životní prostředí a do svého působení zapojuje i studenty.

ČZU Vás zve ke shlédnutí příspěvků z online konference „Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti“

V rámci konference budou z pohledu současných potřeb společnosti představeny různé přístupy, iniciativy a strategie vysokých škol směřujících k udržení rovnováhy mezi ekonomickými, společenskými a ekologickými zájmy

ČZU se přihlásila do Národní ceny ČR za CSR 2020

ČZU se letos poprvé přihlásila do Národní ceny za společenskou odpovědnost organizovanou Radou kvality České republiky.

Fakulta tropického zemědělství otevřela nový „zelený pavilon“

Budova poskytne nejen ty nejmodernější prostory pro zájemce o studium tropického zemědělství a problematiku rozvojových zemí, ale i zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelných technologií, potravinové bezpečnosti, obnovitelných energií či agrolesnictví nebo program na záchranu antilopy Derbyho. V neposlední řadě zde bude svůj výzkum realizovat i Centrum infekčních nemocí zvířat (CINeZ), zaměřující se mimo jiné na přenos COVID-19 mezi zvířaty a lidmi.

Aula ČZU jako symbol udržitelnosti

Ekologická budova auly ČZU v Praze soutěží o titul „zelená střecha roku“ a připravuje se na zahájení akademického roku

Aula ČZU se uchází o cenu „Zelená střecha roku 2020“

Hlasujte pro zelenou střechu Auly ČZU v soutěži „Zelená střecha roku 2020“ a pomozte jí vyhrát Cenu veřejnosti! Do konce srpna 2020 můžete každý týden jednou posílat své hlasy.

Česká zemědělská univerzita v Praze se umisťuje na předních příčkách ve světovém měřítku v boji proti covid-19

1. místo v rámci České republiky a 14. místo celosvětově! To je skvělý úspěch České zemědělské univerzity v Praze...

Na ČZU pomáhá, kdo může

Současná koronovirová pandemie podnítila řadu zaměstnanců i studentů České zemědělské univerzity ke společensky odpovědným dobrovolným aktivitám. Vyvíjejí se ochranné masky, šijí se roušky, poskytuje se výpočetní technika pro výzkum léčiv, vyrábí se dezinfekce… Za všechny tyto i další záslužné činnosti všem moc děkujeme!

ČZU v Praze opět zaznamenává úspěch v mezinárodním žebříčku THE Impact Ranking 2020

ČZU v Praze získala prvenství v rámci ČR ve světovém žebříčku THE Impact Ranking 2020. V celkovém pořadí se umístila na 201.–300. místě na světě.

Cestu mezi kolejemi JIH a BCD nyní osvětlují LED žárovky

ČZU je dlouhodobě nejekologičtější univerzita v České republice. Přispívá tomu mimo jiné i soutěž ČZU Campus Sustainability Challenge, které jsme se zúčastnili.

ČZU je opět nejekologičtější univerzita v ČR

Rok tvrdé práce se vyplatil. ČZU poskočila v žebříčku UI Green Metric World University Rankings na 31. místo. Patří ke špičce v ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Na ČZU proběhla konference na téma Společenská odpovědnost napříč institucemi

Cílem konference bylo představit různé přístupy ke společenské odpovědnosti organizací (CSR) a následně otevřít diskuzi, jaká je v tomto ohledu role univerzit.

REfill – Let’s have it again

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. V našem kampusu se vyhazují až tisíce kelímků denně. Proto zavádíme vratný systém kelímků na kávu!

Jak ČZU hospodaří s dešťovou vodou?

ČZU v loňském roce založila Centrum pro vodu, půdu a krajinu, aby přinášela řešení právě pro důsledky nerovnoměrně rozložených srážek.

FREE SHOP ČZU

Free Shop ČZU je celouniverzitní centrum, ve kterém se shromažďují funkční a stálé velmi užitečné věci, jež původní majitel už nepotřebuje.

Cesty bioodpadu v kampusu ČZU

Na univerzitě se tvoří velké množství odpadu a značná část z toho je biodpad. Ten může tvořit až 40 % veškerého odpadu.

Jedlý kampus

U kolejí EFG a Kruhové haly bylo vysazeno přes 100 ks jedlých rostlin, bylin, keřů a stromů. Projekt má za cíl rozšířit biodiverzitu přírodního prostředí kampusu...

English ☰ Menu