Vyhlášení studentské soutěže ČZU Campus Sustainability Challenge 2023

Vyhlášení studentské soutěže ČZU Campus Sustainability Challenge 2023 – Naučná stezka kampusem ČZU

 

Hledáme zajímavý, inovativní návrh, jak provést návštěvníky kampusem a ukázat jim, co vše děláme pro udržitelnost a plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN na ČZU.

Naučná stezka by měla být edukativní, ale zároveň hravá. Měla by být pro širokou věkovou škálu návštěvníků, od malých dětí po dospělé. Měla by ukázat co děláme pro udržitelnost na ČZU a zároveň by měla motivovat k udržitelnějšímu chování naše studenty, zaměstnance a návštěvníky.

Provedení, ani konceptu se meze nekladou. Buďte kreativní, nenechte svou představivost svázat standardními představami o naučných stezkách. Neočekáváme, že návrhem bude čistě klasická naučná stezka s tabulemi.

Řešení by nemělo být zaměřeno pouze na udržitelnost kampusu, ale měli byste se zaměřit i na udržitelnost stezky jako takové.

Zadání:

Dodržujte maximální daný rozsah.

Pol. Popis Max. rozsah
1 ANOTACE – celkový popis projektu (myšlenka, shrnutí) 1500 znaků včetně mezer
2 MAPA – zpracujte do mapového podkladu návrh průběhu naučné stezky kampusem s 10 až 15 zastaveními – kudy by stezka měla vést a kde by měla být umístěna jednotlivá zastavení. Jednotlivá zastavení pojmenujte a krátce popište, jak by měla být tematicky zaměřena (berte v úvahu zavedená opatření, která jsou v kampusu instalována – květnatá louka (FŽP), jetelová louka (FTZ), zelené střechy a stěny (FŽPII, FTZ, Hi-Tech, Aula atd.), mokřad/kořenová čistírna (MCEVII), jezírko (mezi FLD a Hi-Tech), akumulační nádrže na dešťovou vodu (FTZ), kompostéry, fotovoltaické panely (TF, FTZ, MCEV...) tepelná čerpadla z energopilotů (FTZ), solární lavička z předchozí studentské soutěže atd.) A3 – hlavní je mapa, text pouze jako legenda k mapě
3 DESIGN ZASTAVENÍ – zpracujte design zastavení (obrázek, popis) A4
4 NÁVRH ZASTAVENÍ – zpracujte kompletní návrh jednoho libovolného zastavení A4 až A3
5 ROZPOČET – zpracujte rozpočet na materiál a služby do tabulky (neuvádějte pouze částku, ale popište jednotlivé položky, nezapomeňte na osobní náklady) – kalkulujte 1 navržené zastavení A4
6 UDRŽITELNOST – popište udržitelnost v rámci návrhu jednotlivých zastavení z pohledu životního prostředí, ale i v kontextu udržitelnosti stezky v čase 1500 znaků včetně mezer

 

 

Jednotlivá zastavení by měla být zaměřena na témata:

1. Biodiverzita

 • Rostliny (co zde roste, význam stromů, managment péče o zeleň)
 • Ptactvo (co zde žije, podpora hnízdění, ochrana před nárazy do skel)
 • Obojživelníci (co zde žije, ochrana, rizika vypouštění nepůvodních druhů – želvy)
 • Hmyz (co zde žije, podpora – hmyzí hotely)

 

2. Voda

 • Hospodaření s vodou (zachytávání dešťové vody, vodní nádrže, mokřady)
 • Voda v krajině

 

3. Zavedená řešení pro úsporu energií a snížení dopadů klimatické změny

 • Fotovoltaika a agrofotovoltaika
 • Zelené střechy a stěny (lavičky)
 • Zastínění

 

Odpady

 • Prevence vzniku odpadů, třídění, kompostování
 • Snižování odpadů (Filtermac – snižování PET, ReKrabičky apod.)
 • FreeShop, SWAP akce apod.

Případně další témata dle vašeho uvážení

 

Pokud máte možnost, vytvořte multidisciplinární tým.

Nejlepší návrhy budou odměněny formou stipendia.

 

Odevzdání soutěžních návrhů do 31. května 2023 ve formátu PDF na adresu dvorakovasimona@rektorat.czu.cz

Vybrané týmy budou prezentovat své návrhy Radě pro udržitelný rozvoj v první polovině června 2023.

 

Formulář pro přihlášení návrhu: viz soubor "prihlaska-projektu.docx" ke stažení

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.