CSR Konference 2023 - Společně k udržitelné budoucnosti nejen vysokých škol

POZVÁNKA A PROGRAM

Oddělení rozvoje a udržitelnosti ČZU vás zve na dvoudenní mezioborovou konferenci o komplexním přístupu k udržitelnosti

ve dnech 20. – 21. dubna 2023

Zajímavé přednášky, sdílení zkušeností, panelová diskuse s akademiky, podnikateli, členy státních institucí a ministerstev.

TÉMATA:
 

DIGITALIZACÍ K JEDNODUŠŠÍMU ŽIVOTU

 

 

SYNERGIÍ MYŠLENEK K ENERGETICKÉ UDRŽITELNOSTI

 

 

(NE)PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI V GASTROPROVOZECH

 

MÍSTO KONÁNÍ: Aula ČZU, Kamýcká 129, Praha-Suchdol | 20. - 21. 4. 2023

REGISTRACE:

Účast na konferenci je podmíněna registrací účastníků a úhradou konferenčního poplatku 2.200 Kč za účastníka. Konferenční poplatek zahrnuje vstup na přednášky a diskuse, občerstvení, oběd a účast na večerním společenském setkání.

V případě zájmu využijte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Registrace ukončeny.

V případě dotazů se obracejte na email: dvorakovasimona@rektorat.czu.cz

 

 

PROGRAM:

20. 4. 2023 | ČTVRTEK

10:00 – 11:00   Registrace účastníků (občerstvení)
11:00 – 11:15   Zahájení konference – úvodní slovo
11:15 – 12:45   Přednáškový blok: DIGITALIZACÍ K JEDNODUŠŠÍMU ŽIVOTU
12:45 – 14:00   Oběd
14:00 – 15:30   Přednáškový blok: SYNERGIÍ MYŠLENEK K ENERGETICKÉ UDRŽITELNOSTI
15:30 – 15:45   Ukončení prvního dne konference
18:00 – 22:00   Večerní společenské setkání

 

21. 4. 2023 | PÁTEK

09:30 – 10:00   Sraz účastníků (občerstvení)
10:00 – 10:15   Zahájení druhého dne konference – úvodní slovo
10:15 – 11:45   Přednáškový blok: (NE)PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI V GASTROPROVOZECH
11:45 – 12:00   Ukončení konference

 

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

 

Přednáškový blok s diskusí: 20. dubna | 11:15 – 12:45

DIGITALIZACÍ K JEDNODUŠŠÍMU ŽIVOTU

Veřejné zakázky v digitálním světě | Advokátní kancelář UP LEGAL
JUDr. Pavel Koukal (specialista veřejných zakázek) Mgr. Pavel Kosař (partner advokátní kanceláře)
Advokáti zastupující na konferenci kancelář UP LEGAL se přes 10 let specializují na oblast veřejného práva, samospráv a veřejných zakázek. Jsou zastánci využívání moderních technologií v právu a podporují například koncepci zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. BIM (Building Information Modeling).

VŠ v digitálním prostředí insolvenčního řízení a soudních sporů | ČZU – PEF
JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., LL.M. (zástupce vedoucího katedry práva, pedagog)
Absolvent Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Působí jako zástupce vedoucího katedry práva Provozně ekonomické fakulty ČZU a advokát. Též je společníkem insolvenční kanceláře Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Odborně se zaměřuje zejména na insolvenční právo a soukromé právo. V těchto oborech též přednáší a publikuje.

VŠ v digitálním prostředí datových schránek | ČZU – PEF
JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D. (vedoucí katedry práva, pedagog)
Absolventka Západočeské univerzity, University Karlovy a České zemědělské univerzity. V současné době působí jako vedoucí katedry práva na Provozně ekonomické fakulty ČZU. Působí též jako advokátka, která se ve své praxi věnuje problematice finančního, občanského, smluvního, rodinného a dědického práva. V rámci akademické činnosti publikuje studijní texty a přispívá svými články do odborných periodik a časopisů.

Panelová diskuse | moderátorka JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et Ph.D. (ČZU)

Účastníky panelové diskuse budou přednášející a dále:

Ing. Miloš Šimon – obec Lysolaje, člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru

Mgr. Adéla Heryánová - Ministerstvo zdravotnictví, vedoucí kanceláře státního tajemníka

PhDr. Mgr. Tomáš Doležal – Ministerstvo zdravotnictví, vedoucí oddělení služebních a pracovních vztahů

 

Přednáškový blok s diskusí: 20. dubna | 14:00 – 15:30

SYNERGIÍ MYŠLENEK K ENERGETICKÉ UDRŽITELNOSTI

Certifikace udržitelných budov – relevance a vliv na reálná řešení a provoz | Grinity
Ing. arch. Vendula Běťáková, Ph.D. (Senior Sustainability konzultant)
Absolventka Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Působí ve firmě Grinity, s.r.o. jako BREEAM Communities Assessor v oboru Aplikovaná ekologie, Architektura a urbanismus. Věnuje se managementu certifikace projektů, poradenství a zajišťuje specializované studie a posudky.

PROČ udržitelnost nejen vysokých škol | ABAtelier
akad. arch. Aleš Brotánek (autorizovaný architekt, externí pedagog FSv ČVUT)
Zaměřuje se na participativní návrhy pasivní architektury z udržitelných materiálů. Působí jako externí pedagog Katedry architektury FSv ČVUT. Je zakládajícím členem a po dobu devíti let předsedou Centra pasivního domu, předsedou z.s. Ekodům, odborným poradcem poroty soutěže E.ON Energy Globe a členem prezidia České křesťanské akademie.

Energetická optimalizace v oblasti občanských staveb – od studie po realizaci, od konceptu po detail | PORSENNA
Ing. Michal Čejka (senior konzultant společnosti PORSENNA Energy, s.r.o.)
Konzultant v oblasti energetické efektivity a kvality vnitřního prostředí budov se specializací na komplexní přístup. Dlouhodobě spolupracuje se SFŽP, MPO a MŽP na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě legislativních předpisů a strategii renovace budov a adaptaci budov na změnu klimatu. Od roku 2011 se odborně zaměřuje na propagaci a optimalizaci pasivních veřejných budov.

Dosažení energetické soběstačnosti v oblasti provozování a výstavby budov v měřítku EU a mezinárodní souvislosti | Budovy 21
Mgr. Petr Holub (ředitel Budovy 21)
Věnuje se prosazování udržitelné energetiky. Působil na MŽP jako poradce a poté ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Byl spoluzakladatelem a ředitelem profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy. Jako poradce hodnotil projekty financované z fondů EHP/Norsko nebo pro SEVEn asistoval městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů. Pomáhá nastavovat evropskou legislativu a ekonomické nástroje v oblasti udržitelné výstavby. Spoluzakládal Central and Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum) a v současné době působí v rámci vlastní poradenské společnosti Budovy 21.

Podpora státního sektoru pro dosažení udržitelnosti staveb | SFŽP
Ing. Jakub Hrbek (ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu)
Absolvent Českého vysokého učení technického. Od roku 2010 působí ve Státním fondu životního prostředí, kde se specializoval na obnovitelné zdroje energie a metodiku řízení národních dotačních programů. V současné době je ředitelem Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu.

Energetické úspory, se kterými se nepočítalo: Zpětné získávání tepla z odpadních vod šetří stejně pro každého | Universität Innsbruck
Ing. Pavel Ševela (stavební inženýr a energetický specialista pro výstavbu)
Po studiu na Dánské Technické Univerzitě v Kodani, praxi ve stavitelství, výzkumných projektech se zaměřuje na výstavbu a renovace budov do nízkoenergetického standardu včetně otázky technického zařízení budov; z toho posledních 10 let na Universität Innsbruck v pracovní skupině prof. Feista pro energeticky efektivní budovy. Svoji vášeň pro vědu a techniku využil ve vývoji nové technologie pro uplatnění zpětného získávání tepla z odpadních vod.

Udržitelná výstavba budov v praxi vysokoškolského učitele | ČVUT – FSv
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. (zástupce vedoucího katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT)
Profesor v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Působí také jako seniorní výzkumný pracovník v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Zaměřuje se na stavebně-energetické koncepce budov, nízkoenergetickou výstavbu a vývojové práce v oblasti progresivních řešení obvodových konstrukcí budov. Je spoluautorem technických norem pro Tepelnou ochranu budov, autorem evropského patentu, několika národních patentů a užitných vzorů. Věnuje se publikační činnosti a mezinárodní spolupráci.

Veřejný sektor a energetická udržitelnost – chytrá čtvrť Židlochovice Líchy | město Židlochovice
Ing. Jan Vitula (starosta města Židlochovice)
Ve vedení radnice na pozici starosty nebo místostarosty města působí od roku 1998. Působil také na Ministerstvu školství jako vrchní ředitel sekce operačních programů a poté také na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici náměstka ministra. Má zkušenosti z pozice kvestora Masarykovy univerzity v letech 2011 až 2012 a také z působení na místě zastupitele Jihomoravského kraje.

Panelová diskuse | moderátor: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. (ČZU)

Účastníky panelové diskuse budou přednášející a dále:

Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. (FAPPZ ČZU)
Absolvent Fakulty architektury ČVUT. Kromě pedagogické činnosti na ČVUT a ČZU působí také v oblasti navrhování a architektonických realizací v rámci vlastního architektonického ateliéru SUNFLYER.cz se zaměřením na energeticky efektivní stavby v širších environmentálních souvislostech. Spolupracuje s asociací Centrum pasivních domů, zabývá se poradenskou a publicistickou činností. Věnuje se také teorii architektury a urbanismu.

Ing. Jan Bárta (JINAG)
Zakladatel asociace Centrum pasivního domu, ve které v letech 2005 až 2018 působil jako ředitel. Od roku 2019 je hlavním koordinátorem vzniku pilotní udržitelné městské čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích. Nyní je specialistou na energetiku v Agentuře pro veřejné inovace JINAG.

Ing. Tereza Hnátková, Ph.D. (FŽP ČZU)
Jako bioinženýrka se specializuje na vodohospodářské projekty – čištění a úpravu půdy, vody a kalů. Je projektovou manažerkou pro inovativní aktivity ČZU v Praze, které zahrnují jak provozní, tak strukturální projekty výzkumu a vývoje. V této funkci zajišťuje financování na různé výzkumné a vývojové projekty na národní i evropské úrovni. Jejím hlavním úkolem je kritické zhodnocení a ověření metodických přístupů použitých při návrhu a realizaci technických řešení.  Má ráda provozně udržitelná a uživatelsky komfortní řešení, kterých lze dosáhnout jen skrze otevřenou komunikaci všech zúčastněných stran.

 

Přednáškový blok s diskusí: 21. dubna | 10:15 – 11:45

(NE)PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI V GASTROPROVOZECH

Inovativními technologiemi k prodloužení trvanlivosti potravin | ČZU – FAPPZ
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. (vedoucí katedry kvality a bezpečnosti potravin, člen projektu BIOSTORE)
Absolvent České zemědělské univerzity a zakladatel firmy TERPENIX s.r.o. Dlouhodobě se zabývá vývojem výrobků a metod využívajících přírodních a biologicky aktivních látek pro skladování potravin a zemědělských produktů pro snižování plýtvání potravinami a ekologických prostředků na ochranu rostlin.

Možnosti darování zbylých hotových jídel z kantýn a jídelen | Zachraň jídlo, z.s.
Ing. Denisa Rybářová (manažerka projektu Zachraň Oběd, koordinátorka darovaných pokrmů)
Absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě. V organizaci Zachraň jídlo působí od roku 2020 a aktuálně vedu projekt Zachraň Oběd, který se zaměřuje na darování zbylých hotových jídel z jídelen a kantýn. Komunikuje s jídelnami a charitami, domlouvá převozy hotových jídel a v neposlední řadě se věnuje lobbingovým aktivitám směřujícím k prolomení bariér v oblasti darování zbylých pokrmů ze školních jídelen.

Zkušenosti s darováním nevydaných jídel pohledem poskytovatele velkokapacitního stravování | Compass Group Czech Republic, s.r.o.
Ing. Petr Brož (ředitel pro kvalitu a udržitelnost)
Absolvent České zemědělské univerzity. Kvalitě a bezpečnosti potravin se věnuje celou svoji kariéru. Nejprve sbíral zkušenosti na zahraniční stáži v USA a následně v ČR působil ve firmách Compass Group, Tesco Stores, Delirest a Primirest, kde se podílel na projektech spojených s darováním potravin. Nyní má na starost bezpečnost, hygienické standardy a udržitelné strategie.

Život kávy po kávě - možnosti kaskádové recyklace kávové sedliny | NAFIGATE Cosrporation, a.s.
PhDr. Lenka Mynářová (člen správní rady a vedoucí projektu Hydal)
Absolventka sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje tématu marketingu vědy a výzkumu, inovačnímu managementu a řízení vědeckých projektů. Vedla marketingový tým Elmarco, který na světový trh uvedl jedinečnou českou technologii Nanospider pro výrobu nanovláken. Vede projekty v rámci globální spolupráce v akcelerátoru 100+ s ABInBEV a Colgate-Palmolive, řídí výzkumné týmy ve třech projektech Horizon 2020. Je předsedkyní správní rady INCIEN a expert TAČR na cirkulární ekonomiku. Jedním z realizovaných projektů je vítezný projekt národního kola ClimAccelerátoru 2021 - kaskádová recyklace kávové sedliny.

Zdravotní nezávadnost potravinářských obalů z recyklovaných nebo alternativních materiálů | Státní zdravotní ústav
Ing. Jitka Sosnovcová (vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let)
Absolventka VŠCHT oboru analitická a fyzikální chemie. Specializaci jako Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví získala na IPVZ. Ve státním zdravotním ústavu pracuje od roku 1984 a od svého nástupu se zabývá činnostmi v oblasti bezpečnosti potravin a ochrannou zdraví spotřebitelů. Od roku 1992 se specializuje na zdravotní nezávadnost a bezpečnost materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Je členkou Poradního sboru Hlavního hygienika pro předměty běžného užívání, zástupcem ČR v pracovních skupinách expertů pro materiály a předměty pro styk s potravinami Evropské komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Rady Evropy.

Panelová diskuse | moderátorka prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. (ČZU)

Účastníky panelové diskuse budou přednášející a dále:

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. (FAPPZ <– ČZU)
Prorektorka pro rozvoj a udržitelnost, předsedkyně Rady pro udržitelný rozvoj ČZU, vedoucí katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky FAPPZ ČZU, předsedkyně Společnosti pro probiotika a prebiotika. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na studium intestinální mikrobioty a možnosti jejího pozitivního ovlivnění probiotiky a prebiotiky se zaměřením na bifidobakterie. Zabývá se také metodami detekce probiotik v potravinách a krmivech.

Ing. Mgr. Jiří Macoun (Koleje a menza – ČZU)
Absolvent Univerzity Karlovy a Mendelovy univerzity v Brně. Věnoval se problematice aplikované ekologie a následně své poznatky promítnul do svého dlouholetého působení v oblasti facility služeb. Pracoval mimo jiné u společností Odkolek, United Bakeries, DORA group a Univerzita Karlova na pozici ředitele KaM UK. Nyní působí jako ředitel KaM ČZU.

Ing. Martin Štěpánek (MZe)
Ředitel potravinářského odboru ministerstva zemědělství.

 

PANELOVÁ VÝSTAVA

Součástí akce bude panelová výstava na téma Greenwashing

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Ubytování

Účastníci si zajišťují ubytování vlastními silami a z vlastních zdrojů. Nejbližší ubytovací zařízení hotel Carl Inn Suchdol nebo hotel Elio Garni Lysolaje.

 

Parkování

S ohledem na téma udržitelné budoucnosti věříme, že dle možností využijete udržitelný způsob dopravy (hromadná doprava, MHD/PID, sdílená vozidla apod.).

V případě, že se budete dopravovat až na místo konání akce vozidlem, je možné bezplatně parkovat v areálu kampusu ČZU na parkovištích pro návštěvníky – zóna A, více mapa areálu ČZU). Parkoviště však mají omezenou kapacitu a v době probíhající výuky jsou poměrně vytížena. Doporučujeme tedy využít odstavných parkovišť P+R (Zličín, Letňany, Černý most nebo DEPO Hostivař) a na místo se dopravit Pražskou integrovanou dopravou (metro/tram/bus).

Pokud využijete pro dopravu městskou hromadnou dopravu (PID) směřujte na zastávku metra A Dejvická a dále autobusem 107 nebo 147 do zastávky Zemědělská univerzita.

 

 

 

Pořadatelé a partneři akce

Akci pořádá:     Akce se koná pod záštitou:                  
Česká zemědělská univerzita v Praze,
oddělení rozvoje a udržitelnosti
    Ministerstva životního prostředí    

 

Ministra zemědělství Zdeňka Nekuly                         

   

Pracovní skupiny České konference rektorů pro udržitelnost

   

 Asociace společenské odpovědnosti

               
                         
Mediální partner akce:     Partneři a sponzoři akce:                  
Časopis Odpadové fórum     Lesní svět (Awocado, s.r.o.)     Biopekárna Zemanka     EZOP ekologická tiskárna      
                                 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.