Staňte se aktérem udržitelné změny na ČZU!

Aby se stal život na planetě Zemi příznivější, přijaly státy OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají eliminovat sociální, ekonomické i environmentální problémy a zajistit, aby všichni lidé mohli žít důstojný život. SDGs přinášejí plán vedoucí k ochraně naší planety před změnou klimatu a spoustě dalšího.

Téma udržitelného rozvoje celosvětově roste na významu a ČZU výrazně přispívá k jeho osvětě.  Hodnoty a vize ČZU vedou k naplňování cílů udržitelného rozvoje a univerzita své poslání přinášet udržitelná řešení naplňuje skrze vzdělávací, výzkumnou, vědeckou i tvůrčí činnost. Vedení ČZU usiluje o environmentálně šetrný provoz kampusu a do svého snažení chce zapojit i Vás!

Máte inovativní nápad, jak udělat kampusu ČZU udržitelnější? Napadá Vás projekt, který by podnítil společensky odpovědné chování u studentů a zaměstnanců? Máte nápad, jak pomoci ČZU šetřit zdroje, recyklovat nebo upcyklovat? ČZU hledá nové, inspirativní a inovativní nápady, které zlepší život v kampusu ČZU a současně naplní alespoň jeden z cílů udržitelného rozvoje OSN.

Staňte se hybatelem změny, kterou ČZU ocení! Přihlaste svůj promyšlený nápad do soutěže ČZU Campus Sustainability Challenge 2022 a přesvědčte odbornou porotu o tom, že váš projekt je ten nejlepší! Vaše nápady ohodnotí komise ČZU, která také vybere nejlepší projekt a ten bude v následujícím semestru realizován.

Jak má projekt vypadat?

Dopad projektu by měl pozvednout udržitelnost v kampusu a současně naplňovat některý z cílů udržitelného rozvoje OSN. Můžete si zvolit jeden cíl udržitelného rozvoje nebo se zaměřit na více cílů na jednou. Také si můžete vybrat, zda se budete věnovat sociální, ekonomické nebo environmentální oblasti udržitelného rozvoje nebo všem. Příklady podpořených projektů z minulých ročníků naleznete zde.

Hodnocená kritéria:

  • Přínos pro lepší život v kampusu.
  • Pravděpodobnost úspěšné realizace.
  • Udržitelnost projektu v následujících letech.
  • Účelnost vynaložených finančních prostředků.
  • Míra naplnění SDGs.

Pravidla soutěže:

  • Návrhy projektů mohou přihlašovat týmy nebo jednotlivci z řad zaměstnanců a studentů ČZU všech typů a forem studia. Počet členů týmu není jinak omezení.
  • Odborná komise z písemných žádostí v prvním kole vybere nejlepší projekty a jejich navrhovatelé budou pozvání na osobní (nebo online) prezentaci svých projektů. Po osobní prezentaci bude vybrán vítězný projekt.
  • Vítězné projekty musí být realizovány v období květen–listopad 2022.
  • Pro realizaci projektů je alokováno 60 000 Kč. Rozpočet projektu tedy nesmí přesahovat 60 000 Kč. V rozpočtu musí být zahrnuta stipendia pro realizační tým. Pro nákladnější projekty je možné po schválení vedením ČZU týmem zajistit vlastní financování od firem nebo externích institucí.
  • Změny v harmonogramu a rozpočtu projektů v průběhu jejich realizace musí být odsouhlaseny koordinátorem soutěže.

Konkrétní nápady svých projektů zadávejte do 30. 4. 2022 prostřednictvím formuláře.

Chcete poradit?

Chcete se poradit, jak správně vyplnit formulář nebo potřebujete individuální konzultaci ke svému nápadu? Neváhejte kontaktovat koordinátora soutěže prof. Ing. Evu Vlkovou, Ph.D. vlkova@af.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.