Na ČZU proběhla konference na téma Společenská odpovědnost napříč institucemi

Na České zemědělské univerzitě proběhla 7. listopadu konference na téma Společenská odpovědnost napříč institucemi. Cílem konference bylo představit různé přístupy ke společenské odpovědnosti organizací (CSR) a následně otevřít diskuzi, jaká je v tomto ohledu role univerzit.

Konferenci otevřel úvodním slovem doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., a popsal, jakým způsobem postupuje k udržitelnosti Česká zemědělská univerzita. Následně na něj navázala Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D., a prezentovala výsledky výzkumu zájmu o téma CSR na univerzitách.

Následně představili svůj přístup ke společenské odpovědnosti tři řečníci ze třech různých institucí: Mgr. Jan MarešMinisterstva životního prostředí, Mgr. Jiří Štěpán z města Kopřivnice a Ing. Kamila Šťastná z firmy Sonnentor. Každý řečník zastupoval jiný typ instituce a lišilo se tak i pojetí, jakým s tématu přistupovali. Přesto všechny příspěvky spojovalo téma participace. Zapojení zaměstnanců, zákazníků, občanů, nebo studentů do rozhodování a chodu organizace se ukázalo jako stěžejní.

Při následné panelové diskuzi se k panu docentu Petr Valáškovi z ČZU připojili Ing. Alena Plášková, CSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze, Mgr. Richard Hubl z Masarykovy univerzity a Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.Mendelovy univerzity v Brně. Všichni řečníci se podělili o aktivity a procesy, které aplikují na svých univerzitách pro dosahování vyšší udržitelnosti. Poté následovala volná diskuze, ze které mimo jiné vyplynulo, že pro zavádění udržitelnosti na univerzitách (i jinde) je klíčový zájem a podpora vedení. Odpovědnost za toto téma by měla být institucionálně zakotvena a koordinována pro celou organizaci „ze shora“.

Zajímavá diskuze také vznikla okolo tématu uhlíkové stopy a cestování zaměstnanců a studentů. Na jedné straně proti sobě stojí nutné snižování emisí skleníkových plynů a na straně druhé naprosto zásadní přínos zahraničních pobytů a výzkumu pro akademiky i studenty.

Již nyní začínáme přípravy na další ročník konference. Tentokrát by měly být ještě více zapojeny ostatní univerzity.

Další články v rubrice

English ☰ Menu