ČZU Vás zve na ONLINE konferenci - „Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti“

V úterý 24. 11. 2020 proběhne v Aule ČZU konference na téma Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti.

Studenti zaseli květnatou louku

ČZU usiluje o udržitelný rozvoj svého areálu a snižování negativního dopadu na životní prostředí a do svého působení zapojuje i studenty.

ČZU se přihlásila do Národní ceny ČR za CSR 2020

ČZU se letos poprvé přihlásila do Národní ceny za společenskou odpovědnost organizovanou Radou kvality České republiky.

English ☰ Menu