V4GU video soutěž

V rámci mezinárodní spolupráce na projektu V4 Green Universities vyhlašuje ČZU video soutěž, jejímž cílem je povzbudit zaměstnance a studenty ČZU k vlastní iniciativě při ochraně klimatu.

ČZU se umístila na prvním místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost

Česká zemědělská univerzita v Praze se umístila na prvním místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost 2020 v kategorii Veřejný sektor, velké a střední podniky – chytré inovace. ČZU zároveň získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně a mezinárodní ocenění Evropské nadace pro management kvality „Committed to Sustainability“, vycházející z Modelu excelence EFQM.

Studenti na Den Země 2021 uklidili areál ČZU

Studenti si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí, a proto se rozhodli uspořádat úklid v kampusu ČZU právě na Den Země, kdy je toto téma celosvětově podporováno.

English ☰ Menu