Na ČZU pomáhá, kdo může

Současná koronovirová pandemie podnítila řadu zaměstnanců i studentů České zemědělské univerzity ke společensky odpovědným dobrovolným aktivitám. Vyvíjejí se ochranné masky, šijí se roušky, poskytuje se výpočetní technika pro výzkum léčiv, vyrábí se dezinfekce… Za všechny tyto i další záslužné činnosti všem moc děkujeme!

Jednou z prvních aktivit, studentů i zaměstnanců bylo šití roušek. Hned od počátku pandemie doputovalo na sociální sítě univerzity obrovské množství fotek zobrazujících studenty šijící roušky – ať už pro svou potřebu, nebo pro ostatní. Na to navázala další vlna aktivit.

Studenti pomáhají zemědělcům

Česká zemědělská univerzita spolu s Ministerstvem zemědělství a s dalšími univerzitami vyzvala studenty, aby pomohli zemědělcům, kterým schází z důvodu koronavirové krize pracovní síly. „Zemědělský, potravinářský ani lesnický průmysl nemůže ani v době celorepublikové karantény pozastavit svou činnost. Příroda se karanténě přizpůsobit nemůže. Vyzýváme tak naše studenty, aby nabídli svou sílu a vypomohli tam, kde je třeba,“ uvedl v této souvislosti rektor ČZU prof. Petr Sklenička. A na server Agropráce se začaly hrnout nabídky. Dodnes už o účast na brigádě projevily zájem desítky studentů a neméně zemědělců z různých sektorů. Cílem tohoto projektu je zaktivizovat studenty a nabídnout zemědělcům zdarma jednoduchou platformu, jejímž prostřednictvím mohou inzerovat potřebná pracovní místa, která v důsledku aktuální situace nemohou obsadit. V současné době se nabídky týkají nejčastěji prací souvisejících s pěstováním chmele, v dalších měsících pak bude práce různorodější – uplatnění v jahodárnách, při sběru zeleniny, v lesních školkách apod. Objevují se i nabídky pomoci v živočišné výrobě. 

Vědci z Technické fakulty vyvinuli masku s vyměnitelným filtrem

V ProLabu Technické fakulty ČZU zareagovali na situaci s nedostatkem roušek na našem trhu ihned od počátku vypuknutí pandemie koronaviru COVID-19. Odborníci zde vyvinuli masku vytištěnou na 3D tiskárně, která může pomoci omezit šíření nemoci. Masky pro záchranáře ve Středočeském kraji i v pražských nemocnicích se již tisknou v několika dílnách. Putovaly i na Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady „Námi navržená maska je vytištěna na nejrozšířenějším typu 3D tiskárny (FFF, FDM), jako filtr je použit materiál z antibakteriálního sáčku do vysavače, nebo Hepa filtr. K utěsnění masky stačí těsnící guma do oken. Jedná se tedy o suroviny běžně dostupné na našem, nyní omezeném trhu,“ upřesňuje ing. Petr Hnízdil z ProLabu Technické fakulty ČZU. Více informací a upravené soubory k 3D tisku masky jsou k dispozici ke stažení na webu Technické fakulty.

Do dobrovolnických aktivit se zapojili i studenti Technické fakulty ČZU ze spolku CULS Prague Formula Racing. Ti své síly vložili do výroby ochranných polomasek. Pro tuto technologii využívají vakuového odlévání dvoudílných forem. Součástí polomasky, která zajišťuje vysoký stupeň ochrany, je certifikovaný vdechový i výdechový filtr.

 

Fakulta tropického zemědělství darovala respirátory a poskytla své prostory pro výrobu dezinfekce

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) ČZU nabídla Zdravotnické záchranné službě působící na stanovišti ve Zdibech respirátory, které měla v zásobě Laboratoře ethnobotaniky a etnofarmakologie. Požádal o ně záchranář Jiří Staš, který se obrátil na doktoranda ČZU Jana Staše s dotazem, zda by univerzita, vzhledem k tomu, že situace je na jejich stanovišti kritická, nemohla pomoci s obstaráním ochranných pomůcek. Student se tedy obrátil na zástupce laboratoří a podařilo se mu získat 13 respirátorů FFP-1. Kromě toho studenti organizují výrobu tolik potřebné dezinfekce, která i v prvních liniích pomalu dochází. Díky spolupráci s Fakultou tropického zemědělství ČZU využívají laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie.

 

Provozně ekonomická fakulta dala k dispozici své výpočetní kapacity

Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze se zapojila do projektu Rosetta@home, který zkoumá model proteinů koronaviru COVID-19. Pro tento projekt poskytla svou kompletní výpočetní kapacitu BigData clusteru.

Největší potíže koronavirus COVID-19 způsobuje ve chvíli, kdy se dostane do plic. Účinnou terapií na toto onemocnění by byl lék, který by uměl zabránit virovému proteinu uchytit se na hostitelské plicní buňce. Virus je však v neustálém těžko odhadnutelném pohybu, s čímž se mění i tvar proteinu. Proto vědci potřebují nasimulovat velké množství variant vazby proteinu na receptor tak, aby mohli účinnou látku vyvíjeného léku optimalizovat. Projekt Rosetta@home zkoumá trojrozměrné tvary proteinů, jejichž znalost může být pro nalezení léků na některá lidská onemocnění, jako je např. koronaviru COVID-19, rakovina, Alzheimerova choroba, HIV, malárie atd., klíčová. Provozně ekonomická fakulta ČZU pro tento projekt poskytla kompletní výpočetní kapacitu BigData clusteru. Pomoci urychlit a rozšířit výzkum různých nemocí může spuštěním programu Rosetta ve svém počítači každý.

„Jsme velice rádi, za to, že existuje možnost a příležitost zapojit se do výzkumu s bojem s infekcí COVID-19. Tím, že jsme do projektu Rosetta@home dali k dispozici náš výpočetní výkon, jsme získali dobrý pocit z toho, že i my můžeme přispět dobré věci v těchto nelehkých časech,“ řekl děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze doktor Martin Pelikán.

Do obdobné aktivity se zapojila také Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, která dala svou výpočetní kapacitu k dispozici projektu Folding@home. Smyslem tohoto projektu je také výzkum nemocí použitím nevyužitých výkonů počítačů po celém světě.

 

Studenti rozváží nákupy i roušky

Do pomoci se velmi aktivně zapojila i Asociace studentů ČZU. Související aktivity odstartoval odbor bezpečnosti ČZU. Za pomoci Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a spojením se studenty následně vznikl projekt Studentská pomoc. Do akce se zapojil také univerzitní carsharing Uniqway. „V rámci tohoto projektu se nabídla pomoc pro zaměstnance ČZU, obcím i nemocnicím v okolí Suchdola a Prahy 6, magistrátu i dalším potřebným,“ uvedl ředitel odboru bezpečnosti ČZU dr. Jan Borák. Doposud, se rozvezlo cca 750 roušek a cca 900 balení dezinfekce, najelo se přitom přes 2 tisíce kilometrů. Roušky a dezinfekce z dílny ČZU tak mají k dispozici například i na Oddělení dětského urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol. Pro lidi v izolaci a starší osoby se realizovaly desítky nákupů. Na webu asociace je možné se přihlásit jako dobrovolník anebo naopak zde můžete nahlásit, že někdo potřebuje konkrétní pomoc.

Všem, kteří se rozhodli pomáhat potřebným, moc děkujeme! Vedení univerzity se rozhodlo studenty, kteří se stali dobrovolníky, zvýhodnit při výběru termínu zkoušky. Pro další informace prosím navštivte web aktualne.czu.cz.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu