Jak ČZU hospodaří s dešťovou vodou?

Voda se v důsledku klimatických změn stává vzácným zdrojem. Již nyní se připravujeme na to, že v budoucnu bude pršet méně často, ale za to intenzivněji. Bude proto potřeba naučit se s vodou lépe hospodařit, zadržovat ji v krajině a spotřebovávat ji méně. ČZU v loňském roce založila Centrum pro vodu, půdu a krajinu, aby přinášela řešení právě pro důsledky nerovnoměrně rozložených srážek.

Univerzita však nezaostává ani v aktivitách v rámci kampusu. Ten se obecně pyšní poměrně velkým podílem zeleně oproti zastavěné ploše. Řada budov má navíc tzv. zelené střechy, neboli zahrady na střechách a terasách, které při dešti část vody zadrží. V současné době je možné najít zelené střechy na budově MCEV II a High-tech pavilonu a energocentra (které se nachází mezi aulou a FTZ). Další zelené střechy již nyní vznikají také na budovách nové auly a nové budovy FTZ.

Dalším příkladným způsobem hospodaření s vodou je její zadržování. V kampusu se již zachytává dešťová voda z budovy MCEV II, kde se svádí do blízkého mokřadu. Voda zde slouží jako zásobárna pro hasičské účely, a pokud přebývá, postupně se vsakuje do půdy.

Voda ze srážek se zachytává i u budovy PEF CEMS II. Voda se následně zadržuje v pozemní jímce a slouží k zalévání části venkovní výsadby. V případě budovy High-tech pavilonu se o akumulaci stará zelená střecha. Přebytečná voda putuje do podzemní retenční nádrže, odkud se postupně vsakuje do půdy. 

Stejným směrem se vydávají i budovy, které jsou v tuto chvíli ve výstavbě. Zadržovat vodu bude opět také nová budova auly. Jsou k tomu vybudovány podzemní jímky. Voda se bude používat pro splachování toalet a zalévání zmíněné zelené střechy.

Nová budova FTZ bude mít vybudovaný systém zachytávání dešťové vody propojený s jímkami a retenční nádrží. Voda z jímek se bude používat pro zalévání, a pokud jí bude v deštivém období příliš, přelije se do retenčních nádob, odkud se bude postupně vsakovat.

Se zachytáváním a využíváním dešťové vody se počítá i u řady dalších budov, které se v rámci kampusu plánují postavit nebo rekonstruovat. Zadržené dešťové vody využité jako šedé vody nebo na zalévání tak bude do budoucna mnohem více.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.