ČZU se stala členem Platformy odpovědného veřejného zadávání

Česká zemědělská univerzita v Praze se ve své Strategii udržitelnosti 2030 zavázala, že bude zohledňovat zásady Sociálně odpovědného veřejného zadávání. Tento strategický přístup k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v EU či dalších zemích. Členstvím v Platformě odpovědného zadávaní sdružen pod Ministerstvem práce a sociálních věcí se ČZU přihlásila ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a implementaci odpovědného veřejného zadávání ve své praxi.

Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty nebo služby, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

Odpovědné veřejné zadávání má velký potenciál pro využití a podporu hodnot vnímaných jako společensky významné. Zároveň lze odpovědným veřejným zadávání spolu naplňovat cíle, které organizace řeší v rámci jiných politik s využitím dalších prostředků. Takovými tématy může být například podpora sociálního podnikání, podpora malých a lokálních podniků, dodržování férových podmínek v dodavatelském řetězci, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, umožnění získání praxe studentů, etické nakupování a další.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je neformální sdružení subjektů, jejíž členové získávají odborné zázemí, zejména metodiky, odborné materiály a vzdělávání. Klíčovou úlohou Platformy je sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru odpovědného veřejného zadávání. Za tímto účelem Platforma organizuje různá společná setkání v podobě seminářů, konferencí, diskusních fór apod. Platforma má rovněž za cíl mezi svými členy rozvíjet individuální konzultace, plány implementace a akční plány odpovědného veřejného zadávání. Platforma byla založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.