ČZU se přihlásila do Národní ceny ČR za CSR 2020

ČZU se letos poprvé přihlásila do Národní ceny za společenskou odpovědnost organizovanou Radou kvality České republiky. Posláním ceny je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě. Úspěšní účastníci v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost obdrží národní i mezinárodní ocenění „Committed to Sustainability“.

Další články v rubrice

English ☰ Menu