CSR Konference ČZU 2021

Minulý týden v úterý 9. 11. 2021 se v Aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila CSR Konference ČZU 2021 s názvem „Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách“. Zástupci z České zemědělské univerzity v Praze spolu s dalšími zástupci z vysokých škol se osobně sešli, aby společně podebatovali nad různými přístupy k agendě CSR a udržitelného managementu v univerzitním prostředí.

Principy udržitelného rozvoje se staly nedílnou součástí řízení organizací a výjimkou nejsou ani vysoké školy. Udržitelný rozvoj je hlavním procesem utvářejícím budoucnost lidstva a naší planety. V dnešní době je nezbytné, aby veškeré soukromé i veřejné instituce přebíraly zodpovědnost za svou činnost nejenom optikou přímého dopadu jejich činnosti na společnost, životní prostředí a ekonomiku, ale i v širším rozsahu, který zohledňuje, jak organizace rozvíjí společnost na národní i nadnárodní úrovni, jak přispívá ke kvalitě života, ochraně životního prostředí, zachovávání globálních zdrojů, rovným pracovním příležitostem, etickému chování, komunitnímu rozvoji a dalším společensky odpovědným počinům.

Na konferenci představila přístup České zemědělské univerzity v Praze ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti Ing. Anna Josková, koordinátorka společenské odpovědnosti a udržitelnosti ČZU. Cestu k udržitelnosti Univerzity Palackého představila na konferenci Mgr. Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje UP. Vysvětlila složitost a komplexnost zavádění agendy udržitelného rozvoje do organizační struktury univerzity a podělila se o detaily z procesu schvalování Strategie udržitelného rozvoje UP. Vznik a fungování Enviromentálního panelu AMU na konferenci představil jeho předseda Lukáš Livkačan. Vylíčil také jeden z hlavních záměrů panelu, kterým je podpora zelené tvorby umění, to znamená takového umění, které minimalizuje svůj negativní dopad na společnost a přírodu. Na jeho přednášku navázal expert na odpovědné veřejné zadávání z MPO Mgr. Adam Gromnica, který poukázal, na význam kupní síly univerzit. Na příkladech z praxe různých univerzit vysvětlil, že skrze odpovědné nákupy je možné významně naplňovat cíle udržitelnosti na vysokých školách.

Hodnocení přístupu univerzit k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti spočívá nejčastěji v analýze strategických dokumentů a nefinančního reportu, který by měl předkládat ověřitelná data. Nicméně zpracování nefinančního reportu (CSR reportů, Reportu o udržitelnosti) je pro vysoké školy a univerzity nepovinný úkol, který nemá žádnou standardizovanou formu. Jakou podobu by takový report měl mít, se věnoval příspěvek Mgr. Pašmika z VŠE, který představil různé standardy nefinančního reportingu využívané na vysokých školách v zahraničí. Podobným tématem se ve své přednášce zabýval Mgr. Dan Heuer z konzultantské společnosti Fair Venture, který představil rámec současných indikátorů udržitelnosti ESG (založené na Environmentálních, Sociálních a Governance faktorech). Vysvětlil, jak podle těchto standardů udržitelnosti mohou být porovnány organizace věnující se stejné činnosti. Téma standardů pro Nefinanční reporting uzavřela přednáška na téma vznikajícího právního rámce EU pro ESG, kterou připravila Kristýna Vejvodová a Ondřej Janků ze sekce Odpovědné firmy ve Frank Bold. Věnovali se vznikající EU Taxonomii udržitelných aktivit a novým CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) standardům, které společně tvoří ucelený soubor pro analýzu odpovědnosti firem. Reportování podle CSRD standardů bude od roku 2023 povinnou součástí nefinančních reportů pro soukromé organizace s počtem více než 250 zaměstnanců.

Konferenci ukončila prohlídka kampusem ČZU, při kterém byly představeny různé udržitelné prvky, které se v areálu ČZU nachází. Prohlídka zahrnovala výklad o zelených střechách, zadržování a využívání dešťové vody, o zelených technologiích nového pavilonu Tropického zemědělství, kompostování organického odpadu, předcházení vzniku odpadu díky využívání fontánek Filtermac, o využívání solární energie, fungování univerzitního carsharingu Uniqway a mnoho dalšího.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.